Condicions d’ús i privacitat

TALLER ESCOLA BARCELONA SCCL – Avís legal

Dades d’identificació

TALLER ESCOLA BARCELONA SCCL, és una cooperativa inscrita en el Registre Central de Cooperatives de Catalunya, amb el núm Full núm. SCGN-73. El seu domicili és Carrer Grau i Torras 25, 08003 de Barcelona, NIF F08388043.

Vigència de la informació
L’accés al portal de Bolet Ben Fet i així mateix la informació relativa a qualsevol dels serveis que aquesta conté comporta l’acceptació de les condicions contemplades en el present avís legal. D’igual forma la informació continguda en aquestes pàgines és la vigent en l’actualitat després de l’última actualització realitzada. No obstant, la informació relativa a serveis oferts en aquesta pàgina web és exclusivament orientativa i de cap manera vinculant.

Propietat intel•lectual o industrial
El contingut de la present pàgina web està protegit per la Llei de Propietat Industrial o Intel·lectual. Per tant els continguts, codis font, forma, disseny, pàgines, marques, noms comercials, logotips així com denominació de productes, aplicatius i eines són propietat de TALLER ESCOLA BARCELONA SCCL i la seva distribució, modificació, transmissió, còpia o qualsevol utilització dels mateixos ha de ser autoritzada expressament per TALLER ESCOLA BARCELONA SCCL. Ha d’advertir-se que la infracció de les normes protectores de la propietat industrial o intel·lectual comporta, en el seu cas, a més de les possibles responsabilitats econòmiques l’exigència de responsabilitats penals.

Responsabilitats
La informació continguda en aquestes pàgines web és la vigent en la data de la seva última actualització i no representa cap obligació contractual per TALLER ESCOLA BARCELONA SCCL sinó que s’exposa amb finalitat informativa i no constitueix una oferta de compra o venda de cap tipus de producte o servei. Es pot confirmar la data de l’actualització de qualsevol informació mitjançant el formulari que apareix fent un “clic” en Crèdits a la pàgina principal de la web.

TALLER ESCOLA BARCELONA SCCL refusa qualsevol responsabilitat que es derivi de la mala utilització dels continguts de les seves pàgines web i es reserva el dret a actualitzar-los, eliminar-los, limitar-los o impedir l’accés, de manera temporal o definitiva sense necessitat d’avís previ. Tampoc es fa responsable sobre qualsevol informació no elaborada directament per l’empresa i refusa, de manera especial, qualsevol responsabilitat sobre la informació continguda en les pàgines web a les que es té accés mitjançant enllaços (vincles o links).

Així mateix, TALLER ESCOLA BARCELONA SCCL no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir per l’ús d’ordinadors infectats amb virus informàtics, ni de les conseqüències derivades del mal funcionament del navegador (browser) o per l’ús de versions no actualitzades.

Política de privacitat
S’informa als usuaris de la pàgina web, en compliment de la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, sobre la política de protecció de dades de caràcter personal amb la finalitat que aquests decideixen de forma expressa, lliure i voluntària si desitgen facilitar a aquesta entitat les seves dades personals que siguin necessàries i per això els són sol•licitades a la pàgina web per a la prestació dels serveis de què disposa TALLER ESCOLA BARCELONA SCCL.

L’usuari haurà d’omplir els formularis amb dades verídiques, exactes, completes i actualitzades.
TALLER ESCOLA BARCELONA SCCL ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals exigits a la legislació vigent de protecció de dades, instal·lant les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i altres riscos possibles. Igualment, TALLER ESCOLA BARCELONA SCCL s’obliga a complir l’obligació de secret respecte a les dades contingudes en el fitxer automatitzat, establerta a la legislació de protecció de dades aplicable.

El registre de les dades personals aportades en cas de subscriure’s a través d’algun formulari implica, a més, l’acceptació voluntària per part seva en relació al tractament de les dades personals per part de TALLER ESCOLA BARCELONA SCCL i les seves empreses del seu grup cooperatiu, tal com es descriu a la seva web, amb l’objectiu de prestar-li aquells productes i serveis que vosté ha sol.licitat a TALLER ESCOLA BARCELONA SCCL i amb l’objectiu de poder remetre-li informació relacionada amb l’objecte social de l’entitat en temes que puguin ser del seu interès.

En qualsevol cas, l’usuari o persona que el representi podrà exercir en qualsevol moment el dret d’accés, rectificació, cancel·lació, i en el seu cas, oposició d’acord amb l’establert a la Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals i la resta de normativa aplicable a l’efecte, dirigint una comunicació escrita al responsable del fitxer que és TALLER ESCOLA BARCELONA SCCL amb adreça a carrer Grau i Torras 25, 08003 de Barcelona, en la que s’acrediti la identitat de l’usuari, o posant-se en contacte a través del e-mail protecciodedades@teb.org.

TALLER ESCOLA BARCELONA SCCL. Tots els drets reservats.

Protecció de dades
En compliment de l’establert a l’article 5 de la Llei Orgànica 15/99, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, els informem que les seves dades personals formen part d’un fitxer del qual és responsable Taller Escola Barcelona inscrita en el Registre Central de Cooperatives de Catalunya, Full SCGN-73 i NIF F-08388043

El tractament de les seves dades té per finalitat prestar-li aquells serveis i productes que vostè ha sol·licitat o sol·licitarà a TALLER ESCOLA BARCELONA o a empreses del seu grup i/o poder remetre-li informació relacionada amb l’objecte social de la entitat en temes que puguin ser del seu interès.

Així mateix, li informem de que pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant escrit a TALLER ESCOLA BARCELONA SCCL. Per la seva comoditat, TALLER ESCOLA BARCELONA SCCL li ofereix la possibilitat d’exercir els drets anteriorment mencionats mitjançant el correu electrònic: protecciodedades@teb.org