Condicions d’ús i privacitat

1) DADES IDENTIFICATIVES: En compliment amb el deure d’informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es reflecteixen les següents dades: L’empresa titular de www.boletbenfet.com (d’ara endavant, el Site) és TEB VERD, S.C.C.L., amb domicili en C. Fernando Pessoa 54-64 (08030, Barcelona, Espanya), amb nombre de C.I.F: F-63880678.

2) USUARIS: L’accés i/o ús dels portals de BOLET BEN FET atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i/o ús, les Condicions Generals d’Ús aquí reflectides.

3) ÚS DEL PORTAL I INCORPORACIÓ DE DADES PERSONALS als FITXERS DE BOLET BEN FET : el Site de BOLET BEN FET proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis o dades (d’ara endavant, “els continguts”) a Internet pertanyents a BOLET BEN FET o als seus llicenciadors, als quals l’USUARI pot tenir accés. L’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús del Site. De conformitat amb l’establert a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (d’ara endavant, “LOPD”), s’informa que totes les dades personals facilitades per l’Usuari a través dels llocs web accessibles mitjançant els noms de domini BOLET BEN FET .com i els seus respectius subdominis (d’ara endavant, denominats indistintament “Site”), seran incorporats i tractats en els fitxers titularitat de BOLET BEN FET per a les següents finalitats: (a) possibilitar la prestació dels serveis sol·licitats per l’Usuari i atendre les seves peticions d’informació, (b) mantenir informat a l’Usuari, fins i tot per mitjans electrònics, sobre els productes, serveis i notícies de BOLET BEN FET . L’Usuari pot sol·licitar en qualsevol moment no rebre més comunicacions d’aquest tipus enviant un correu electrònic dirigit a BOLET BEN FET @BOLET BEN FET .com.

4) PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL: BOLET BEN FET per si mateix o com a cessionària, és propietària de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de les seves pàgines webs, així com dels elements continguts en elles (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de BOLET BEN FET o bé dels seus llicenciadors. Tots els drets reservats. Queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de BOLET BEN FET . L’USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de BOLET BEN FET . Podrà visualitzar els elements del Site i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat.

5) COMUNICACIONS DE DADES EFECTUADES PEL PROPI USUARI: L’Usuari sap i accepta que en utilitzar alguns dels serveis oferts per BOLET BEN FET en el Lloc web, les seves dades personals es mostraran en el mateix podent ser visualitzades per altres usuaris del Lloc web. Aquest és el cas dels comentaris efectuats en la secció bloc, on el nom de l’Usuari es farà públic al costat del corresponent comentari. L’Usuari no ha de facilitar a través del Lloc web dades personals relatives a terceres persones. L’Usuari s’obliga a mantenir indemne a BOLET BEN FET davant qualsevol possible reclamació, multa o sanció que pugui venir obligada a suportar com a conseqüència de l’incompliment per part de l’Usuari d’allò descrit en aquest paràgraf.

6) EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT: En la mesura permesa per llei aplicable, BOLET BEN FET no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts , falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

7) MODIFICACIONS: BOLET BEN FET es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en la seva Site, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats en la seva Site.

8) OCUPACIÓ DE COOKIES: BOLET BEN FET podrà utilitzar cookies per personalitzar i facilitar al màxim la navegació de l’USUARI pel seu Site. Les cookies s’associen únicament a un USUARI anònim i el seu ordinador i no proporcionen referències que permetin deduir dades personals de l’USUARI. L’USUARI podrà configurar el seu navegador perquè notifiqui i rebutgi la instal·lació de les cookies enviades per BOLET BEN FET , sense que això perjudiqui la possibilitat de l’USUARI d’accedir als Continguts.

9) ENLLAÇOS: En el cas que en el Site es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, BOLET BEN FET no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas BOLET BEN FET assumirà responsabilitat alguna pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests hipervincles o altres llocs d’Internet. Igualment la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

10) MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA: BOLET BEN FET podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per unes altres degudament publicades.

11) LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ: La relació entre BOLET BEN FET i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de Barcelona. Els serveis de BOLET BEN FET són oferts en l’àmbit territorial de Catalunya